6. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, 10. 2. 2021 / 15:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta za mlade

  2. Kratko poročilo vodje Urada za mladino MOL

  3. Seznanitev članov s kandidaturo mesta za naziv Evropska prestolnica mladih 2025

  4. Razno

Zapisnik