7. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana

Klub 15, Mestna hiša, 15. 9. 2016 / 16:00

Dnevni red

  1. Sprejem zapisnika 6. seje Sveta za mlade MOL

  2. Nadaljevanje razprave o zasvojenosti in oblikovanje sklepov glede izboljsanja stanja

  3. Razno

Zapisnik