7. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, 17. 3. 2022 / 15:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 6. seje Sveta za mlade

  2. Predstavitev participativnega proračuna

  3. Razno