8. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana

Prostori Mladinske postaje Moste, Zaloška 55, 20. 10. 2016 / 16:00

Dnevni red

  1. Sprejem zapisnika 7. seje Sveta za mlade MOL

  2. Prostori za delovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade v MOL

  3. Obravnava osnutkov proračunov MOL za leti 2017 in 2018

  4. Razno

Zapisnik