9. seja Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana

Klub 15, Mestna hiša, 1. 12. 2016 / 16:00

Dnevni red

  1. Sprejem zapisnika 8. seje Sveta za mlade MOL

  2. Prostori za delovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade v MOL - nadaljevanje

  3. Predstavitev predlogov proračunov MOL za leti 2017 in 2018

  4. Predstavitev predloga Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim v starosti od 18. do 29. leta

  5. Javni razpis za sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana v obdobju 2017 - 2019 v Mestni občini Ljubljana

  6. Razno

Zapisnik