četrtek, 27. 8. 2020

Skupaj poskrbimo za varnost otrok, najmlajših udeležencev v prometu

Za varnost naših otrok smo odgovorni vsi, zato jih z lastnim zgledom naučimo varnega ravnanja in vedenja v prometu.

Ob začetku novega šolskega leta tudi letos pripravljamo preventivne akcije, s katerimi želimo zagotoviti še večjo varnost otrok, najmlajših in najranljivejših udeležencev v prometu.

Aktivnosti Mestnega redarstva MOL

Mestno redarstvo MOL je s pripravami na novo šolsko leto pričelo že poleti, ko smo v okolici šol in vrtcev preverili stanje prometne signalizacije ter v sklopu preventivnih aktivnosti voznike opozarjali na morebitne kršitve. V tem okviru smo sodelovali tudi v avgustovski akciji »Hitrost«, ki jo vodi in koordinira Javna agencija RS za varnost prometa.

foto

Glavnina dela sledi v zadnjih dneh avgusta ter septembra, ko bodo aktivnosti potekale skladno z:

 • izvajanjem meritev hitrosti za zmanjšanje števila prekoračitev hitrosti (te se bodo izvajale čez cel dan na lokacijah Roška cesta 17, Dolenjska cesta 43, Samova ulica 9, Zadobrovška ulica 55, Opekarska 11, Slovenčeva ulica 15 in Cesti dolomitskega odreda 94, kjer so nameščene stacionarne merilne naprave). Z merilnimi napravami, nameščenimi v vozila, pa se bo nadzor nad prekoračitvami hitrosti izvajal dinamično v okolici šol in vrtcev
 • izvajanjem preventivnega nadzora v okolici šol in vrtcev, kjer bodo redarske patrulje posebej pozorne na vozila, parkirana na pločnikih, prehodih za pešce in kolesarskih stezah. Pri tem želimo voznike tudi opozoriti, da se zoper tako parkirana vozila lahko odredi tudi odvoz s pajkom. Na kritičnih točkah bodo mestni redarji skrbeli tudi za varno prečkanje cest, pri čemer apeliramo na vse voznike, da upoštevajo prednost pešcev ter da se ravnajo po znakih in navodilih, ki jih dajejo mestni redarji
 • izvajanjem mešanih patrulj policist – mestni redar, ki bodo v drugi polovici septembra delovale s posebnim poudarkom na zagotavljanju varnosti otrok v okolici šol in na šolskih poteh. Te patrulje bodo izvajale ciljne nadzore nad nepravilnim parkiranjem vozil, odnosa voznikov do pešcev pri prečkanju vozišča, prevoznosti rumenih pasov, uporabe mobilnega telefona in varnostnega pasu ter spoštovanja določb, ki veljajo pri prevozu oseb

Kot vedno pa velja opozorilo vsem udeležencem v prometu, naj bodo pozorni na otroke v prometu čez celo leto in ne le nekaj prvih dni v septembru. Samo s skupnimi močmi bomo namreč lahko dosegli cilj Vizije nič - nič mrtvih in hudo poškodovanih na naših cestah.

Vsakodnevna skrb za varnost v prometu

Na Policijski upravi Ljubljana bomo tudi letos izvajali naloge glede varovanja otrok ob prihajajočem šolskem letu. Določen del aktivnosti že poteka, saj že pregledujemo prometno signalizacijo in cestno infrastrukturo v okolici šol.
Prav tako izvajamo meritve hitrosti v bližini šol, s čimer želimo opozoriti voznike, da bo na cestah kmalu več otrok. Voznike in hkrati starše ter otroke želimo spodbuditi k temu, da se zavedajo, da vsak posameznik lahko pripomore k izboljšanju varnosti.
Naše aktivnosti bomo nadaljevali skozi celo šolsko leto, saj zgolj vsakodnevna skrb za varnost v prometu lahko pripomore k temu, da bodo otroci varni.

Z vodstvi šol vsako leto pregledamo načrt šolskih poti, posebej smo pozorni na morebitna nevarna mesta, zapore cest ali druge spremembe, ki vplivajo na varnost. Na vse morebitne nevarnosti na sestankih ob začetku leta posebej opozorimo starše. Skupaj s šolami tako staršem kot otrokom predstavimo varne poti v šolo in nevarnosti, na katere morajo biti pozorni. Prav tako bomo kot pretekla leta sodelovali s prostovoljci, ki v prvih dneh pomagajo pri spremstvu otrok v šolo. V okviru možnosti bomo izvedli različne preventivne aktivnosti tako na državni kot lokalni ravni. Pri tem sodelujemo z drugimi subjekti (Mestno občina Ljubljana in Sveti za preventivo v cestnem prometu, Agencijo za varnost v cestnem prometu, AMZS, mediji in ostalimi). Preventivno delovanje je eden izmed pomembnih dejavnikov, ki ima dolgoročne pozitivne učinke na prometno varnost.

Za varnost otrok bo skrbelo 100 policistov

Policisti bodo nudili pomoč otrokom pri prečkanju ceste na izpostavljenih mestih, hkrati pa tudi s svojo prisotnostjo opozarjali voznike, naj vselej vozijo previdno. Sodelovali bodo tudi pri izvedbi kolesarskih izpitov in drugih aktivnostih za večjo prometno varnost posameznih šol.

foto

V prvih dneh septembra bo pri varovanju otrok na širšem območju Ljubljane skupaj s prostovoljci vsak dan sodelovalo okrog 100 policistov.

Posebno pozornost bomo posvečali tudi kontroli prevozov otrok. Pregledovali bomo tako organizirane prevoze kot tudi prevoze, ki jih opravljajo starši. Pomembno je namreč, da so vsa vozila tehnično brezhibna in opremljena, prav tako pa morajo vsi v vozilu uporabljati varnostne pasove, manjši otroci pa tudi ustrezne zadrževalne sisteme.
Nadzirali bomo tudi otroke in mladostnike, ki bodo v šolo prihajali s kolesi in mopedi, ter tudi vedno večjo uporabo električnih skirojev, za katere pa moramo poudariti, da je vožnja z njimi po cesti prepovedana oziroma zakonsko še ni urejena. Preko celega leta bomo nadaljevali tudi z izvajanjem meritev hitrosti v okolici šol, saj je hitrost še vedno vzrok pri največjem številu nesreč.

Na splošno ocenjujemo, da je stanje na področju varovanja šolskih otrok na območju MOL ugodno. Ob tem bi izpostavili izjemno sodelovanje s prostovoljci in mestnim redarstvom, ki so ob začetku šolskega leta prisotni na posameznih prehodih za pešce in križiščih. Mestni redarji poleg tega izvajajo meritve hitrosti na posameznih ulicah, s čimer pomembno prispevajo k varnosti najmlajših udeležencev v prometu. V preteklem letu je na območju MOL sodelovalo 735 prostovoljcev, ki so bili na posameznih lokacijah prisotni 4.066 ur.
Tudi v letošnjem letu se nam bodo pridružili dijaki 3. letnika Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, ki bodo skupaj s policisti Policijske postaje Ljubljana Bežigrad prisotni na posameznih prehodih za pešce in na šolskih poteh. Takšno pomoč in sodelovanje pozdravljamo, saj verjamemo, da so dijaki prvošolcem zelo dober zgled, pri tem pa krepijo tako pripadnost družbi in okolju, v katerem odraščajo, kot tudi občutek odgovornosti.

Opozorilo PU Ljubljana pred začetkom šolskega leta

Poleg splošnega opozorila in poziva voznikom, naj spoštujejo cestnoprometne predpise in zmanjšajo hitrost vožnje v bližinah šol, velja tudi opozorilo staršem učencev prvega in drugega razreda, da je uporaba rumene rutice na poti v šolo in domov obvezna. Z rutico označimo tiste najmlajše, ki stopajo na pot aktivnih udeležencev cestnega prometa, ki jim je potrebno nameniti posebno skrb. Z nadeto rutico bodo starši poskrbeli za boljšo vidnost otrok in tako tudi za njihovo večjo varnost v cestnem prometu.

Uporaba električnih skirojev se je v letošnjem letu izjemno povečala tako med odraslimi kot tudi mladostniki. Zavedati se moramo, da je vožnja z njimi po cesti ali kolesarskih stezah prepovedana. Glede na to, da uporaba omenjene kategorije vozil še ni zakonsko urejena, vsem priporočamo, da pri vožnji električnih skirojev uporabljajo zaščitno čelado, za vožnjo uporabljajo zgolj peščeve površine, kjer pa morajo hitrost vožnje prilagoditi hitrosti gibanja pešcev.

Poskrbimo za varnost otrok

Agencija RS za varnost prometa vse udeležence v prometu opozarja, da začetek šole pomeni več otrok na cesti, zato je nujna še večja pazljivost vseh udeležencev v prometu. Otroci spadajo med najbolj ranljive udeležence v prometu, saj so manjši in v prometu slabše vidni, prav tako pa težko predvidijo nevarne situacije. Vozila kasneje opazijo in ne znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, prav tako težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce.

Agencija RS za varnost prometa v nacionalni akciji Začetek šole tudi letos zagotovila preventivna gradiva, plakate Poskrbimo za varnost otrok in Šolska pot ter knjižice za starše prvošolcev Prvi koraki v svetu prometa s podrobnejšimi informacijami, kako otroka poučiti o varnem ravnanju na šolski poti. V preventivno akcijo se je že do sedaj vključilo 182 občinskih Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), ki so v dneh pred začetkom šole pregledovali šolske poti in signalizacijo ter pripravljali načrte šolskih poti. V prvih dneh šole bodo na lokalni ravni na izpostavljenih mestih v okolici šol otroke varovali številni prostovoljci. Aktivnosti bodo prilagojene glede na spreminjajočo se epidemiološko situacijo.

Večkrat prehodite šolsko pot

Na Agenciji svetujemo, da starši skupaj z otrokom prehodijo šolsko pot še pred začetkom šolskega leta, nato pa otroka vsak dan spremljajo na poti do šole in nazaj ter ob tem utrjujejo znanje o varnem vedenju v prometu. Ob tem poudarjamo, da prvošolci skladno z zakonskimi določili potrebujejo spremstvo odraslih vsak dan, opremljeni morajo biti z rumenimi ruticami, ki jih prejmejo v šolah, ter kresničkami.

Za pregled varnih šolskih poti je strokovni javnosti namenjena knjižica Smernice za pripravo šolskih poti. Prav tako pa si lahko otroci in starši na spletni platformi Načrtov šolskih poti ogledajo načrt in pregledajo vsebine za njihovo šolo. Na platformi je naloženih že 296 načrtov šolskih poti ter 124 digitaliziranih načrtov. Preko spletnega portala šolskih poti spodbujamo vse osnovne šole k pripravi načrtov šolskih poti, kjer začrtajo šolske poti, opredelijo kritična mesta ter vzgojne vsebine na področju ravnanja v prometu. Portal je tako namenjen učencem, učiteljem, staršem in drugi zainteresirani javnosti za boljšo preglednost nad področjem urejanja šolskih poti v Sloveniji in na ravni občin.
Na Agenciji za varnost prometa znova opozarjamo, da sami lahko največ storimo za varnost otrok. Voznike pozivamo k previdni in strpni vožnji, starše in skrbnike pa želimo spomniti, da so s svojim obnašanjem v prometu otroku vzor. »Bodite vedno zgled otrokom, vozite in se v prometu vselej obnašajte odgovorno. Bodite odgovorni in pozorni, ne le na prvi šolski dan, temveč prav vse dni v letu!«

Varno v šolo, varno na cesto!

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL (SPVCP MOL) ob začetku šolskega leta v sodelovanju s policijo in mestnim redarstvom pripravlja in koordinira obsežnejšo prometno -preventivno akcijo, namenjeno vsem udeležencem v prometu, katere namen je varovanje najranljivejših skupin udeležencev v prometu, zlasti otrok v nižjih razredih osnovnih šol.

Slogan letošnje akcije ostaja VARNO V ŠOLO, VARNO NA CESTO!

 foto

V zdaj že znani grafični podobi (z rumenim trikotnikom - rutice, simbol začetnikov v prometu ) bomo opozarjali na ponovno prisotnost šolarjev:

 • z uličnimi transparenti na glavnih vpadnicah v mesto
 • z obešankami na drogovih javne razsvetljave
 • na City Lightih

Akcijo SPVCP MOL pripravljamo v sodelovanju z osnovnimi šolami, Agencijo RS za varnost prometa, Policijsko upravo Ljubljana, Združenjem šoferjev in avtomehanikov Dolomiti, Mestnim redarstvom, AMZS in prostovoljci, v njej pa največjo pozornost namenjamo mlajšim osnovnošolskim otrokom, zlasti prvo in drugošolcem, ter njihovim staršem, da vzgajajo otroke z zgledom ob doslednem upoštevanjem pravil varnega ravnanja v prometu.

Za varno pot v šolo bodo zlasti na nevarnejših odsekih na poti v šolo poleg policistov in Mestnih redarjev skrbeli tudi prostovoljci, praviloma člani ZŠAM, ki jih s SPV CP MOL povezuje dolgoletno sodelovanje.
V akciji tako sodelujejo:

 • prostovoljci posamezniki
 • uniformirani člani ZŠAM Dolomiti
 • policisti Policijske uprave Ljubljana
 • mestni redarji
 • stalne šolske prometne službe

Stalna prometna šolska služba bo tudi letos organizirana na osnovni šoli Narodnega heroja Maksa Pečarja v Črnučah. Prav tako se ponovno kot prostovoljci v akcijo vključujejo prostovoljci iz Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana.
Vsem osnovnim šolam pred začetkom šolskega leta pošljemo odsevnike za boljšo vidnost in druge promocijske materiale v sodelovanju z AVP in Zavarovalnico Triglav. Rumene rutke priskrbi Zavarovalnica Triglav.

foto
V letošnjem letu bomo vse šole ponovno opremili z novimi triopani z oznako Šolska pot.

Na različnih lokacijah po Ljubljani bodo postavljeni tudi preventivni radarji, ki bodo opozarjali na hitrost vožnje, umirjali promet, merili hitrost ter nadzirali parkiranje na najbolj izpostavljenih nevarnih mestih pred šolami. V sklopu redne dejavnosti bomo pred šolami obnovili tudi talne oznake in pregledali prometno signalizacijo. Zaradi prenov več osnovnih šol bomo tudi na nadomestnih lokacijah poskrbeli za varen brezplačen prevoz in dostavo otrok.

Preberite tudi: