Javni razpis za oddajo javnih zaklonišč za vadbo glasbenih skupin

Zaključen: 10. 9. 2007 , odpiranje prijav: 10. 9. 2007

Datum objave: 3. 7. 2007
Rok za prijavo: 10. 9. 2007
Odpiranje prijav: 10. 9. 2007

Mestna občina Ljubljana, objavlja javni razpis na temelju 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS št. 12/03, 77/03).

Obrazci