Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti za otroke iz MOL v letu 2012

Zaključen: 21. 11. 2011

Datum objave: 28. 10. 2011
Rok za prijavo: 21. 11. 2011

Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL,
Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu.

Skladno z objavljenim besedilom javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti za otroke iz MOL v letu 2012 objavljamo popravljeno usklajeno besedilo pripadajoče razpisne dokumentacije. Popravek se nanaša samo na naslov javnega razpisa in ne posega v njegovo vsebino.

PREDMET RAZPISA

Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL

Predmet razpisa je sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti, ki jih izvajajo javni vrtci iz MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. Z razpisom želimo omogočiti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih.

V okviru tega razpisa so razpisane naslednje teme:

a) organizacija in izvedba vsebin s področja ekologije,
b) organizacija in izvedba aktivnosti s področja naravoslovja in eksperimentiranja,
c) spodbujanje vsebin vezanih na umetnost (likovne, oblikovalske, glasbene, plesne dejavnosti, ljudski običaji),
d) projekti sodelovanja med vrtci in OŠ ter društvi in organizacijami v ožjem in širšem okolju v MOL,
e) spodbujanje jezikovne dejavnosti v predšolskem obdobju,
f) spodbujanje gibalno športnega razvoja v predšolskem obdobju,
g) organizacija in izvedba lutkovnih predstav,
h) jubileji vrtcev,
i) izvedba projekta »Za lepšo Ljubljano«.

Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu

Predmet sofinanciranja tega sklopa je sofinanciranje organizacij občasnega varovanja otrok na domu v MOL, ki jo bodo izvajale neprofitne organizacije v MOL. Organizacija varstva otrok je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL.
V okviru tega sklopa bomo sofinancirali organizacijo občasnega varstva otrok na domu, ki bo zagotavljala zlasti popoldansko in večerno, izjemoma tudi dopoldansko varstvo otrok v MOL.
 

Obrazci

Razpisne datoteke