Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2024

Zaključen: 10. 11. 2023

Datum objave: 6. 10. 2023
Rok za prijavo: 10. 11. 2023

Programi so navedeni v okviru naslednjih sklopov:

A) Preventivni programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

B) Preventivni programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

C) Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških in drugih delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim in drugim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

D) Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Vlagatelj mora vlogo za vsak program posebej (če prijavlja več programov) za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki bo od 6. 10. 2023 do izteka roka za prijavo objavljena na naslovu https://erazpisisubvencije.ljubljana.si, povezava do nje pa tudi na spletni strani MOL (www.ljubljana.si).

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge za program mora vlagatelj prijavni obrazec za vsak program posebej natisniti iz aplikacije in ga lastnoročno podpisati ter žigosati.

Vlagatelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz aplikacije, poslati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 10. 11. 2023 (velja datum poštnega žiga). Vloga pomeni ovojnico z enim prijavljenim programom.

 

 

OPVI MOL vabi na informativni dan za JR
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97141834321?pwd=SGQzbjVIVHIzYjF4NHVaeXMrNVd4UT09 
Meeting ID: 971 4183 4321
Passcode: 664554

Razpisne datoteke