Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2017 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Zaključen: 16. 12. 2016 , odpiranje prijav: 21. 12. 2016

Datum objave: 28. 10. 2016
Rok za prijavo: 16. 12. 2016
Odpiranje prijav: 21. 12. 2016

PODALJŠANJE ROKA ZA PRIJAVE NA RAZPIS: 16.12.2016.
Namen javnega razpisa je izbor projektov in/ali programov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2017. Cilj javnega razpisa je otrokom in mladostnikom na območju MOL omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti, jih spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti, zagotoviti prostočasne in preventivne aktivnosti v času šolskih počitnic.

OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA PRIJAVE NA RAZPIS Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2017 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok je bil objavljen v Ur. l. RS št. 67/2016 dne 28.10.2016. V objavljenem besedilu Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2017 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok je za oddajo vlog naveden rok 7. 12. 2016.

Navedeni rok za oddajo vlog se podaljša do vključno petka, 16. 12. 2016. Odpiranje vlog, ki ne bo javno, pa se bo namesto 12. 12. 2016 pričelo 21. 12. 2016. V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.

 

Predmet razpisa:
A) Mladinski raziskovalni projekti
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti
C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
E) Mestne prireditve šol za otroke in učence za obdobje 2017 - 2018

Vlagatelj mora vlogo za vsak projekt in/ali program za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu: http://erazpisisubvencije.ljubljana.si.
Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge mora vlagatelj prijavni obrazec iz aplikacije natisniti in ga lastnoročno podpisati ter žigosati.

Vlagatelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 7. 12. 2016.

Obrazci

Razpisne datoteke