Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2014 in za leta od 2014 do 2016 s področja mladinskih aktivnosti

Zaključen: 2. 12. 2013

Datum objave: 25. 10. 2013
Rok za prijavo: 2. 12. 2013

Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

 • Seznam razpisne dokumentacije
 • Razpisno besedilo javnega razpisa za objavo v Uradnem listu
 • Merila za izbor vlog 
 • Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti
  - Prijavni obrazec
  - Vzorec Sporazuma o sodelovanju
  - Prvo delno poročilo
  - Drugo delno poročilo
  - Končno poročilo
  - Vzorec pogodbe o sofinanciranju mladinskega projekta v MOL za leto 2014
  - Vzorec pogodbe o sofinanciranju lokalnega mladinskega programa v MOL za obdobje od 2014 do 2016
 • Sklop B: mednarodne mladinske aktivnosti
  - Prijavni obrazec
  - Končno poročilo
  - Vzorec pogodbe o sofinanciranju mladinske mednarodne aktivnosti za leto 2014
 • Sklop C: mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL
  - Prijavni obrazec
  - Delno poročilo
  - Končno poročilo
  - Vzorec pogodbe o sofinanciranju mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL za leto 2014
 • Sklop D: sekundarni preventivni programi za mlade v MOL
  - Prijavni obrazec
  - Delno poročilo
  - Končno poročilo
  - Vzorec pogodbe o sofinanciranju mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL za leto 2014
  - Vzorec sporazuma o sodelovanju
   

Obrazci

Razpisne datoteke