Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2015 in/ali od leta od 2015 do leta 2017 na področju preprečevanja zasvojenosti

Zaključen: 12. 1. 2015 , odpiranje prijav: 14. 1. 2015

Datum objave: 5. 12. 2014
Rok za prijavo: 12. 1. 2015
Odpiranje prijav: 14. 1. 2015

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju preprečevanja zasvojenosti. Razpis je namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje na območju Mestne občine Ljubljana.

Seznam razpisne dokumentacije za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2015 in/ali od leta 2015 do 2017 na področju preprečevanja zasvojenosti

 1. Besedilo javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2015 in/ali od leta od 2015 do leta 2017 na področju preprečevanja zasvojenosti
 2. Prijavni obrazec - Vloga na javni razpis za sofinanciranje programov MOL za leto 2015 in/ali od leta 2015 do leta 2017 na področju preprečevanja zasvojenosti
 3. Soglasje javnega zavoda za izvajanje programa Sklop A
 4. Soglasje javnega zavoda za izvajanje programa Sklop B
 5. Soglasje javnega zavoda za izvajanje programa Sklop C
 6. Soglasje javnega zavoda za udeležbo posameznega pedagoškega delavca na izobraževanju v programu Sklopa C
 7. Soglasje javnega zavoda za izvajanje programa Sklop D
 8. Soglasje javnega zavoda za izvajanje programa Sklop E
 9. Soglasje javnega zavoda za izvajanje programa Sklop F
 10. Soglasje javnega zavoda za izvajanje programa Sklop F (za 3.6.)
 11. Merila za izbor vlog prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2015 in/ali od leta od 2015 do leta 2017 na področju preprečevanja zasvojenosti
 12. Vzorec enoletne pogodbe o sofinanciranju programa za leto 2015
 13. Vzorec večletne pogodbe o sofinanciranju programa za obdobje od 2015 do 2016 oz. do 2017
 14. Obrazec za delno poročilo o izvajanju programa v letu 2015
 15. Obrazec za zaključno poročilo o izvedenem programu v letu 2015
 16. Potrdilo o izvajanju sofinanciranega programa v javnem zavodu v letu 2015
 17. Lista prisotnosti udeležencev medgeneracijskega programa
 18. Lista prisotnosti udeležencev programa za pedagoške delavce
 19. Lista prisotnosti udeležencev programa izobraževanja in usposabljanja staršev
 20. Zahtevek za izplačilo

Razpisne datoteke