Javni razpis za sofinanciranje projektov/programov v MOL za leto 2011 ali od leta 2011 do leta 2013 s področja preprečevanja zasvojenosti

Zaključen: 24. 1. 2011

Datum objave: 24. 12. 2010
Rok za prijavo: 24. 1. 2011

PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so navedeni v okviru naslednjih področij in sklopov: 

 • PROGRAMI VZGOJNI CILJI
  Sklop A - Programi za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah
  Sklop B - Programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in s težavami z zasvojenostjo

   
 • PROGRAMI ŠOLE ZA STARŠEVSTVO
  Sklop C - Programi za izobraževanje in usposabljanje staršev
  Sklop D - Programi za izobraževanje in usposabljanje staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in s težavami z zasvojenostjo

   
 • PROGRAMI ZA IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKIH IN DRUGIH DELAVCEV V VRTCIH IN ŠOLAH
  Sklop E - Programi za izobraževanje in usposabljanje pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah

   
 • PREVENTIVNI MEDGENERACIJSKI PROJEKTI IN INTERVENCIJE
  Sklop F – Programi medgeneracijskega povezovanje z namenom preprečevanja zasvojenosti
   

Obrazci

Razpisne datoteke