Javna dražba za prodajo nepremičnin

Zaključen: 21. 9. 2010

Datum objave: 3. 9. 2010
Rok za prijavo: 21. 9. 2010

Predmet javne dražbe so tri garaže v garažni hiši pod objektom na naslovu Grablovičeva 28, Ljubljana.

PREDMET JAVNE DRAŽBE

Predmet javnih dražb so tri garaže v garažni hiši pod objektom na naslovu Grablovičeva 28, Ljubljana. Garaže v zemljiški knjigi še niso vknjižene kot etažna lastnina, zemljišče s parcelnima št. 67/8 in 67/9, pod katerim se nahaja garažna hiša pa je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano pri vložku št. 155, k.o. Šentpeter.
Na dan podpisa prodajne pogodbe se kupec pri nobeni garaži še ne bo mogel vpisati v zemljiško knjigo. Mestna Občina Ljubljana bo posameznemu kupcu naknadno, po vzpostavljeni etažni lastnini, izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice.

 • garaža št. 126, v skupni izmeri 12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je po vhodu v II. klet v prvem kompleksu garaž na desni strani locirana kot dvanajsta garaža, pri čemer ta garaža na dan podpisa pogodbe v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot etažna lastnina, V katastru stavb je predmetna garaža vpisana pod št. 126 dela stavbe št. 97, z neto tlorisno površino 13 m2;
  Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.
 • garaža št. 128, v skupni izmeri 12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je po vhodu v II. klet v prvem kompleksu garaž na desni strani locirana kot zadnja (štirinajsta) garaža, pri čemer ta garaža na dan podpisa pogodbe v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot etažna lastnina, V katastru stavb je predmetna garaža vpisana pod št. 128 dela stavbe št. 97, z neto tlorisno površino 13 m2;
  Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.
 • garaža št. 139, v skupni izmeri 12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je po vhodu v II. klet v prvem kompleksu garaž na levi strani locirana kot trinajsta garaža, pri čemer ta garaža na dan podpisa pogodbe v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot etažna lastnina, V katastru stavb je predmetna garaža vpisana pod št. 139 dela stavbe št. 97, z neto tlorisno površino 13 m2;
  Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.
   

Razpisne datoteke