Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 12. 3. 2021 , odpiranje prijav: 18. 3. 2021

Datum objave: 19. 2. 2021
Rok za plačilo varščine: 12. 3. 2021
JD se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, klub 15, ob 11:00 uri: 18. 3. 2021

PREKLIC: javne dražbe je nepremičnina – mansardni prostor v skupni izmeri 32,60 m2 z ID oznako 1721-257-37 (1721 Gradišče I, stavba 252, del 37) na naslovu Rimska cesta 8 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja dve ločeni sobi in sanitarije.

Izklicna vrednost:
63.800,00 EUR (z besedo: triinšestdeset tisoč osemsto evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 6.380,00 EUR (z besedo: šest tisoč tristo osemdeset evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Razpisne datoteke