Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 4. 6. 2021 , odpiranje prijav: 10. 6. 2021

Datum objave: 12. 5. 2021
Rok za plačilo varščine: 4. 6. 2021
Odpiranje prijav: 10. 6. 2021 Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, klub 11 ob 10:00 uri

Predmet javne dražbe je pisarniško poslovna stavba z ID oznako 1696-383-1, 2 in 3 (1696 Rudnik, stavba, 383, del 1, 2 in 3) v skupni izmeri 243,80 m2 s pripadajočim zemljiščem na parc.št. 2405/21 v izmeri 268 m2, parc.št. 2405/22 v izmeri 5 m2 in parc.št. 2405/24 v izmeri 642 m2 na naslovu Dolenjska cesta 115 A v Ljubljani. Nepremičnina je prosta oseb in stvari.

Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2021. Za nepremičnino je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-150 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 300.000,00 EUR (z besedo: tristo tisoč evrov 00/100) Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 3.000,00 EUR (z besedo: tri tisoč evrov 00/100) Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Razpisne datoteke