Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen:

Datum objave: 10. 8. 2007

MOL  objavlja Javno dražbo  na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007 (Uradni list RS, št. 29/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2007.

Obrazci