Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 4. 6. 2022 , odpiranje prijav: 9. 6. 2022

Datum objave: 16. 5. 2022
Plačilo varščine: : 4. 6. 2022 najkasneje do 24:00 ure.
Odpiranje prijav: 9. 6. 2022 ob 11:00 uri na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, klub 15.

Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni zmeri 40,2 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-970-2 (2679 Gradišče II, stavba 970, del  2) na naslovu Tržaška cesta 24 v Ljubljani.

Poslovni prostor se nahaja v pritličju in v naravi predstavlja prizidek k stavbi, je prazen ter potreben celovite prenove. Elektrika je odklopljena. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-150 kWh/m2a).

Razpisne datoteke