Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 4. 11. 2022 , odpiranje prijav: 10. 11. 2022

Datum objave: 14. 10. 2022
Rok za plačilo varščine: 4. 11. 2022
JD se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 11 ob11:20 uri: 10. 11. 2022 JD sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 11

Predmet javne dražbe so prostori v stavbi št. 1725-466 na naslovu Resljeva cesta 14 v Ljubljani, ki se nahajajo v 2., 3., 5., 6., 7. in 8. etaži v skupni izmeri 1.250,11 m2.

Izklicna vrednost: 2.260.000,00 EUR (z besedo: dva milijona dvesto šestdeset tisoč evrov 00/100) Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 226.000,00 EUR (z besedo: dvesto šestindvajset evrov 00/100) Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

 

Razpisne datoteke