Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 13. 6. 2007 , odpiranje prijav: 13. 6. 2007

Datum objave: 28. 5. 2007
Rok za prijavo: 13. 6. 2007
Odpiranje prijav: 13. 6. 2007

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007 (Uradni list RS, št. 29/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2007 javno dražbo.

Obrazci