Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 17. 2. 2023 , odpiranje prijav: 23. 2. 2023

Datum objave: 30. 1. 2023
Rok za plačilo varščine: 17. 2. 2023
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUBU 11: 23. 2. 2023

Zemljišča v k. o. Dravlje, Trnovsko predmestje in Stožice.

PREKLIC: 1. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1730/4 (ID znak: parcela 1738 1730/4) v izmeri 414 m2, k.o. 1738 Dravlje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-205 z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Predmet prodaje je zemljišče. Na delu zemljišča stoji objekt, ki ga ni zgradila Mestna občina Ljubljana in je zaseden z uporabnikom.

Izklicna cena: 103.500,00 EUR (z besedo: sto tri tisoč petsto eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 855/12 (ID znak: parcela 1722 855/12) v izmeri 131 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-94 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Predmet prodaje je zemljišče. Na delu zemljišča stoji objekt, ki ga ni zgradila Mestna občina Ljubljana in je zaseden z uporabnikom.

Izklicna cena: 23.056,00 EUR (z besedo: triindvajset tisoč šestinpetdeset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 2279/42 (ID znak: parcela 1735 2279/42) v izmeri 682 m2, k.o. 1735 Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-615 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist družbe Plinovodi d.o.o.

Predmet prodaje je zemljišče. Objekta ni zgradila Mestna občina Ljubljana in je zaseden z uporabnikom.

Izklicna cena: 120.032,00 EUR (z besedo: sto dvajset tisoč dvaintrideset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 2280/39 (ID znak: parcela 1735 2280/39) v izmeri 58 m2, k. o. 1735 – Stožice
- parc. št. 2280/69 (ID znak: parcela 1735 2280/69) v izmeri 113 m2, k. o. 1735 – Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) BE-390 in BE-615 z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine

Pri zemljišču s parc. št. 2280/69 k.o. 1735 Stožice se vknjižuje služnost v korist Telemacha d.o.o.

Predmet prodaje so zemljišča. Objektov na predmetnih zemljiščih ni zgradila Mestna občina Ljubljana in so zasedena z uporabnikom.

Izklicna cena: 30.096,00 EUR (z besedo: trideset tisoč šestindevetdeset evrov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 2216/59 (ID znak: parcela 1735 2216/59) v izmeri 204 m2, k.o. 1735 Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-617 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. in družbe Plinovodi d.o.o.

Predmet prodaje je zemljišče. Na zemljišču stoji objekt, ki ga ni zgradila Mestna občina Ljubljana in je zaseden z uporabnikom.

Izklicna cena: 35.904,00 EUR (z besedo: petintrideset tisoč devetsto štiri eure 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe so pozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 2216/26 (ID znak: parcela 1735 2216/26) v izmeri 113 m2, k. o. 1735 – Stožice
- parc. št. 2280/42 (ID znak: parcela 1735 2280/42) v izmeri 423 m2, k. o. 1735 – Stožice
- parc. št. 2280/72 (ID znak: parcela 1735 2280/72) v izmeri 31 m2, k. o. 1735 - Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) BE-390 z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine

Pri zemljišču s parc. št. 2216/26 k.o. 1735 Stožice je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. in neprava stvarna služnost v korist Plinovodi d.o.o., vknjižuje pa se tudi služnost v korist Telemacha d.o.o.

Predmet prodaje so zemljišča. Objektov na predmetnih zemljiščih ni zgradila Mestna občina Ljubljana in so zasedena z uporabnikom.

Izklicna cena: 99.792,00 EUR (z besedo: devetindevetdeset tisoč sedemsto dvaindevetdeset evrov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke