Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 7. 6. 2007 , odpiranje prijav: 7. 6. 2007 , objava rezultatov: 7. 6. 2007

Datum objave: 18. 5. 2007
Rok za prijavo: 7. 6. 2007
Odpiranje prijav: 7. 6. 2007
Rezultati razpisa: 7. 6. 2007

Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:

Nezazidano stavbno zemljišče:

  • Parc.št. 251/15 dvorišče v izmeri 282 m2, vpisano v vl.št. 718 k.o. Brinje 
  • Parc.št. 1480/17 njiva v izmeri 299 m2 , vpisano v vl.št. 1462 k.o. Dravlje.
  • Parc.št. 1446/1 travnik v izmeri 756 m2 in
  • Parc.št. 1446/2 travnik v izmeri 43 m2, obe vpisani v vl.št. 1281 k.o. Vižmarje, skupaj 799 m2

Obrazci