Nepremičnine na naslovu: Gosposvetska cesta 1 in Trnovski pristan 12 ter Reslejeva cesta 14, Ljubljana.

" />

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 11. 12. 2023 , odpiranje prijav: 14. 12. 2023

Datum objave: 22. 11. 2023
Rok za plačilo varščine: : 11. 12. 2023
Javna dražba se bo vršila na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, klub 11, dne: 14. 12. 2023

Nepremičnine na naslovu: Gosposvetska cesta 1 in Trnovski pristan 12 ter Reslejeva cesta 14, Ljubljana.

Predmet javne dražbe je/so:

1.  poslovni prostor št. P01 s pripadajočo kletjo v skupni zmeri 170,00 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-323-12 (1725 Ajdovščina, stavba 323, del 12) na naslovu Gosposvetska cesta 1 v Ljubljani s pripadajočim solastniškim deležem na posebnih skupnih delih in splošnih skupnih delih stavbe. Poslovni prostor se nahaja v prvem nadstropju stavbe. Poslovni prostor je prazen ter potreben celovite prenove. Elektrika je odklopljena. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v program Ljubljana – moje mesto, pri čemer bo kupec zavezan prevzeti  stroške pri obnovi pročelja in strehe stavbe. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023.

Izklicna vrednost: 680.000,00 EUR  (z besedo:  šeststo osemdeset tisoč evrov 00/100). Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Varščina:  68.000,00 EUR (z besedo: oseminšestdeset tisoč evrov 00/100). Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100).

2. pritlični poslovni prostor z ID oznako 1722-4416-1 v izmeri 62,6 m2, s kletno shrambo z ID oznako 1722-4416-2  v izmeri 1,3 m2 na naslovu Trnovski pristan 12 v Ljubljani ter pripadajočim atrijem, ki se nahaja na delu parc. št. 80/14,  k. o. 1722 Trnovsko predmestje.
Trenutno je prostor zaseden z Vrtec Trnovo. V času prodaje zemljiškoknjižno stanje posameznih delov in pripadajočega atrija še ni urejeno v korist prodajalca. Za stavbo št. 4416 še poteka postopek vzpostavitve etažne lastnine po ZVEtL, opr.št. III N 330/2015. Vpis lastninske pravice  na posameznih delih in na pripadajočem atriju  v korist kupca  v zemljiško knjigo, bo mogoč po vzpostavitvi etažne lastnine in pripadajočega zemljišča. Glede na navedeno prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti, kupec pa se v zvezi s tem odpoveduje vsem zahtevkom iz naslova stvarnih in pravnih napak, odškodninskim in drugim zahtevkom zoper prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023.

Izklicna vrednost: 166.200,00 EUR  (z besedo:  sto šestinšestdeset tisoč dvesto evrov 00/100). Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Varščina:  16.620,00 EUR (z besedo: šestnajst tisoč šeststo dvajset evrov 00/100). Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100).

3. pritlični poslovni prostor z ID oznako 1722-4416-5 v izmeri 64,3 m2, s kletno shrambo z ID oznako 1722-4416-6  v izmeri 1,3 m2  na naslovu Trnovski pristan 12 v Ljubljani ter pripadajočim atrijem, ki se nahaja na delu parc. št. 80/16, 83/182 in 1721/9 k. o. 1722 Trnovsko predmestje. Trenutno je prostor zaseden z Vrtec Trnovo. V času prodaje zemljiškoknjižno stanje posameznih delov in pripadajočega atrija še ni urejeno v korist prodajalca. Za stavbo št. 4416 še poteka postopek vzpostavitve etažne lastnine po ZVEtL, opr.št. III N 330/2015. Vpis lastninske pravice  na posameznih delih in na pripadajočem atriju  v korist kupca  v zemljiško knjigo, bo mogoč po vzpostavitvi etažne lastnine in pripadajočega zemljišča. Glede na navedeno prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti, kupec pa se v zvezi s tem  odpoveduje vsem zahtevkom iz naslova stvarnih in pravnih napak, odškodninskim in drugim zahtevkom zoper prodajalca.
Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023.

Izklicna vrednost: 170.600,00 EUR (z besedo:  sto sedemdeset tisoč šest sto evrov 00/100). Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Varščina:  17.060,00 EUR (z besedo: sedemnajst tisoč šest deset evrov 00/100). Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100).

4. prostori v stavbi št. 1725-466 na naslovu Resljeva cesta 14 v Ljubljani, ki se nahajajo v 2., 3., 5., 6., 7. in 8. etaži v skupni izmeri 1.250,11 m2 z naslednjimi posameznimi deli:
-    poslovni prostor št. KP/6 z ID znak 1737-466-20 v izmeri 13,74 m2;
-    poslovni prostor št. KP/5 z ID znak 1737-466-19 v izmeri 14,28 m2;
-    poslovni prostor št. KP/4 z ID znak 1737-466-18 v izmeri 14,36 m2;
-    poslovni prostor št. KP/2 z ID znak 1737-466-16 v izmeri 6,17 m2;
-    poslovni prostor št. KP/16 z ID znak 1737-466-15 v izmeri 4,45 m2.
-    poslovni prostor št. PP/1 z ID znak 1737-466-87 v izmeri 15,38 m2.
-    poslovni prostor št. 2P/1 z ID znak 1737-466-44 v izmeri 9,41 m2;
-    poslovni prostor št. 2P/2 z ID znak 1737-466-43 v izmeri 16,56 m2;
-    poslovni prostor št. 2P/3 z ID znak 1737-466-42 v izmeri 30,04 m2;
-    poslovni prostor št. 2P/4 z ID znak 1737-466-41 v izmeri 14,81 m2;
-    poslovni prostor št. 2P/5 z ID znak 1737-466-40 v izmeri 17,73 m2;
-    poslovni prostor št. 2P/6 z ID znak 1737-466-39 v izmeri 16,22 m2;
-    poslovni prostor št. 2P/7 z ID znak 1737-466-38 v izmeri 17,73 m2;
-    poslovni prostor št. 2P/8 z ID znak 1737-466-37 v izmeri 14,81 m2;
-    poslovni prostor št. 2P/9 z ID znak 1737-466-36 v izmeri 14,81 m2;
-    poslovni prostor št. 2P/10 z ID znak 1737-466-35 v izmeri 15,67 m2;
-    poslovni prostor št. 2P/11 z ID znak 1737-466-34 v izmeri 15,71 m2;
-    poslovni prostor št. 2P/12 z ID znak 1737-466-33 v izmeri 9,33 m2;
-    poslovni prostor št. 2P/SE z ID znak 1737-466-45 v izmeri 34,73 m2;
-    poslovni prostor št. 2P/H z ID znak 1737-466-91 v izmeri 58,13 m2;
-    poslovni prostor št. 2P/WC z ID znak 1737-466-92 v izmeri 13,12 m2.
-    poslovni prostor št. 3P/8 z ID znak 1737-466-46 v izmeri 18,95 m2;
-    poslovni prostor št. 3P/7 z ID znak 1737-466-47 v izmeri 28,98 m2;
-    poslovni prostor št. 3P/6 z ID znak 1737-466-48 v izmeri 32,78 m2;
-    poslovni prostor št. 3P/5 z ID znak 1737-466-49 v izmeri 16,22 m2;
-    poslovni prostor št. 3P/4 z ID znak 1737-466-50 v izmeri 17,73 m2;
-    poslovni prostor št. 3P/3 z ID znak 1737-466-51 v izmeri 14,81 m2;
-    poslovni prostor št. 3P/2 z ID znak 1737-466-52 v izmeri 28,37 m2;
-    poslovni prostor št. 3P/1 z ID znak 1737-466-53 v izmeri 20,01 m2;
-    poslovni prostor št. 3P/SE z ID znak 1737-466-54 v izmeri 34,73 m2;
-    poslovni prostor št. 3P/H z ID znak 1737-466-94 v izmeri 73,70 m2;
-    poslovni prostor št. 3P/WC z ID znak 1737-466-95 v izmeri 13,12 m2;
-    poslovni prostor št. 3V/1 z ID znak 1737-466-7 v izmeri 17,70 m2;
-    poslovni prostor št. 3V/2 z ID znak 1737-466-7 v izmeri 14,80 m2.
-    poslovni prostor št. 4P/11 z ID znak 1737-466-55 v izmeri 25,11 m2;
-    poslovni prostor št. 4P/10 z ID znak 1737-466-56 v izmeri 15,67 m2
-    poslovni prostor št. 4P/9 z ID znak 1737-466-57 v izmeri 14,81 m2;
-    poslovni prostor št. 4P/8 z ID znak 1737-466-58 v izmeri 14,81 m2;
-    poslovni prostor št. 4P/7 z ID znak 1737-466-59 v izmeri 17,73 m2;
-    poslovni prostor št. 4P/6 z ID znak 1737-466-60 v izmeri 16,22 m2;
-    poslovni prostor št. 4P/5 z ID znak 1737-466-61 v izmeri 33,08 m2;
-    poslovni prostor št. 4P/4 z ID znak 1737-466-62 v izmeri 14,85 m2;
-    poslovni prostor št. 4P/3 z ID znak 1737-466-63 v izmeri 14,78 m2;
-    poslovni prostor št. 4P/2 z ID znak 1737-466-64 v izmeri 16,12 m2;
-    poslovni prostor št. 4P/1 z ID znak 1737-466-65 v izmeri 9,68 m2;
-    poslovni prostor št. 4P/SE z ID znak 1737-466-66 v izmeri 34,73 m2;
-    poslovni prostor št. 4P/H z ID znak 1737-466-97 v izmeri 58,13 m2;
-    poslovni prostor št. 4P/WC z ID znak 1737-466-98 v izmeri 13,12 m2.
-    poslovni prostor št. 5P/1 z ID znak 1737-466-79 v izmeri 16,54 m2;
-    poslovni prostor št. 5P/2 z ID znak 1737-466-78 v izmeri 12,64 m2;
-    poslovni prostor št. 5P/3 z ID znak 1737-466-77 v izmeri 12,45 m2;
-    poslovni prostor št. 5P/4 z ID znak 1737-466-76 v izmeri 12,85 m2;
-    poslovni prostor št. 5P/5 z ID znak 1737-466-75 v izmeri 14,91 m2;
-    poslovni prostor št. 5P/6 z ID znak 1737-466-74 v izmeri 10,10 m2;
-    poslovni prostor št. 5P/9 z ID znak 1737-466-71 v izmeri 12,35 m2;
-    poslovni prostor št. 5P/10 z ID znak 1737-466-70 v izmeri 13,17 m2;
-    poslovni prostor št. 5P/11 z ID znak 1737-466-69 v izmeri 10,16 m2;
-    poslovni prostor št. 5P/12 z ID znak 1737-466-68 v izmeri 9,43 m2;
-    poslovni prostor št. 5P/13 z ID znak 1737-466-67 v izmeri 9,51 m2;
-    poslovni prostor št. 5P/SE z ID znak 1737-466-80 v izmeri 34,73 m2;
-    poslovni prostor št. 5P/H z ID znak 1737-466-100 v izmeri 46,60 m2;
-    poslovni prostor št. 5P/WC z ID znak 1737-466-101 v izmeri 9,07 m2;
-    poslovni prostor št. 5P/7 z ID znak 1737-466-73 v izmeri 15,32 m2;
-    poslovni prostor št. 5P/8 z ID znak 1737-466-72 v izmeri 12,35 m2,
s pripadajočim solastniškim deležem na posebnih skupnih delih in splošnih skupnih delih stavbe.

Prostori v skupni izmeri  1.250,11 m2  so zasedeni, in sicer z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno Najemno pogodbo št. 3528-200/2021-4 z dne 10. 8. 2021,  za določen čas petih let. Kupec prevzema vse pravice in obveznosti iz teh razmerij.
Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Etažna lastnina je vzpostavljena. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023. Za nepremičnino je izdelana energetska računska izkaznica št. 2016-142-161-34535 z dne 9.2.2016.

Izklicna vrednost: 2.260.000,00 EUR  (z besedo: dva milijona dvesto šestdeset tisoč evrov 00/100). Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Varščina:  226.000,00 EUR (z besedo: dvesto šestindvajset evrov 00/100). Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100).

Razpisne datoteke