Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 18. 11. 2008 , odpiranje prijav: 18. 11. 2008

Datum objave: 30. 10. 2008
Rok za prijavo: 18. 11. 2008
Odpiranje prijav: 18. 11. 2008

Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:

Komunalno neopremljeno stavbno zemljišče:

  • Parc. št. 1347/5 dvorišče v izmeri 386 m2, vpisano v vl. št. 1563 k.o. Bežigrad;
  • Parc.št. 1332/2 njiva v izmeri 681 m2, vpisano v vl. št. 2928 k.o. Bežigrad;
  • Parc. št. 1333/2 – travnik v izmeri 839 m2, vpisano v vl. št. 2928 k.o. Bežigrad;
  • Parc. št. 1333/6 travnik v izmeri 5.272 m2, vpisano v vl. št. 2928 k.o. Bežigrad,
  • Parc. št. 1324 njiva v izmeri 4.907 m2, vpisano v vl. št. 2927 k.o. Bežigrad.

Obrazci