Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 20. 2. 2014 , odpiranje prijav: 20. 2. 2014

Datum objave: 31. 1. 2014
Rok za prijavo: 20. 2. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 20. 2. 2014 s pričetkom ob 11:00 uri, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana, po vrstnem redu objavljenem v tej objavi.

Predmet javne dražbe:
poslovni prostor na naslovu Prešernov trg 2 (1.nad)
poslovni prostor na naslovu Prešernov trg 2 (2.nad) poslovni prostor št. 202 na naslovu Rimska 8
poslovni prostor št. 201 na naslovu Rimska 8
poslovni prostor št. K01 in K02 na naslovu Rimska 8
poslovni prostor št. P01 na naslovu Rimska 8
poslovni prostor št. P05 na naslovu Rimska 8
poslovni prostor št. K04 na naslovu Rimska 8.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v I. nadstropju v izmeri 71,80 m2 z id. oznako nepremičnine 1725-493-3 v stavbi št. 493 na naslovu Prešernov trg 2 v Ljubljani, parc. št. 1725-3134/0-0 k.o. 1725-Ajdovščina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Del nepremičnine (v izmeri 53,35 m2) je v času prodaje zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem, kot najemodajalcem, sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 157.500,00 EUR (z besedo: stosedeminpetdesettisočpetsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v II. nadstropju v izmeri 68,40 m2 z id. oznako nepremičnine 1725-493-4 v stavbi št. 493 na naslovu Prešernov trg 2 v Ljubljani, parc. št. 1725-3134/0-0 k.o. 1725-Ajdovščina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. V času prodaje nepremičnina ni zasedena z najemnikom. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 150.100,00EUR (z besedo: stopetdesettisočsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 202 v drugem nadstropju objekta v skupni izmeri 131,00 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-8 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 200.000,00 EUR (z besedo: dvestotisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 201 v drugem nadstropju objekta v skupni izmeri 187,30 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-7 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 290.000,00 EUR (z besedo: dvestodevetdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. K01 in K02 v kleti objekta v skupni izmeri 127,60 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-16 in 1721-257-31 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 95.900,00 EUR (z besedo: petindevetdesettisočdevetsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v visokem pritličju objekta v skupni izmeri 147,80 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-1 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 230.000,00 EUR (z besedo: dvestotridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P05 v visokem pritličju objekta v skupni izmeri 127,10 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-2 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 190.000,00 EUR (z besedo: stodevetdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. K04 v kleti objekta v skupni izmeri 37,60 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-17 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 28.000,00 EUR (z besedo: osemindvajsettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke