Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 7. 2. 2017 , odpiranje prijav: 7. 2. 2017

Datum objave: 16. 1. 2017
Rok za prijavo: 7. 2. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te RD.
Odpiranje prijav: 7. 2. 2017 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15, s pričetkom ob 11:00 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD.

nepremičnina na naslovu Križevniška ulica 2 v Ljubljani v skupni izmeri 919,20 m2.

Predmet javne dražbe je nepremičnina na naslovu Križevniška ulica 2 v Ljubljani v skupni izmeri 919,20 m2, ki v naravi predstavlja:
a) poslovni prostori v lasti MOL na naslovu Križevniška ulica 2 v Ljubljani z ID 1728-294-47 v izmeri 39,10 m2 (uporabnik), ID 1728-294-48 v izmeri 24,00 m2 (najemnik), ID 1728-294-49 v izmeri 25,60 m2 (najemnik), ID 1728-294-50 v izmeri 42,00 m2 (uporabnik), ID 1728-294-51 v izmeri 36,60 m2 (uporabnik), ID 1728-294-52 v izmeri 32,00 m2 (uporabnik), ID 1728-294-53 v izmeri 79,20 m2 (uporabnik), vse v skupni izmeri 278,20 m2.
b) stanovanja s shrambami v lasti MOL na naslovu Križevniška ulica 2 v Ljubljani z ID 1728-294-28 v izmeri 11,20 m2, ID 1728-294-29 v izmeri 35,80 m2, ID 1728-294-30 v izmeri 14,70 m2, ID 1728-294-31 v izmeri 42,80 m2, ID 1728-294-59 v izmeri 3,20 m2 (shramba k stanov. ID 31), ID 1728-294-32 v izmeri 67,30 m2, ID 1728-294-38 v izmeri 45,10 m2, ID znak 1728-294-54 v izmeri 4,40 m2 (shramba k stanov. ID 38), ID znak 1728-294-39 v izmeri 25,10 m2, ID znak 1728-294-56 v izmeri 4,80 m2 (shramba k stanov. ID 39), ID znak 1728-294-40 v izmeri 32,90 m2, ID znak 1728-294-55 v izmeri 9,0 m2 (shramba k stanov. ID 40), ID 1728-294-41 v izmeri 30,80 m2, ID 1728-294-42 v izmeri 21,10 m2, ID 1728-294-43 v izmeri 28,90 m2, ID 1728-294-44 v izmeri 44,20 m2, ID 1728-294-45 v izmeri 22,10 m2, ID 1728-294-46 v izmeri 35,40 m2, vse v skupni izmeri 478,80 m2. Vse stanovanjske enote so prazne.
c) stanovanja s shrambami v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana na naslovu Križevniška ulica 2 v Ljubljani z ID 1728-294-33 v izmeri 30,60 m2, ID 1728-294-57 v izmeri 7,40 m2 (shramba k stanov. ID 33), ID 1728-294-35 v izmeri 86,90 m2, ID 1728-294-36 v izmeri 36,90 m2, ID 1728-294-58 v izmeri 2,40 m2 (shramba k stanov. ID 36), vse v skupni izmeri 162,20 m2. Vse stanovanjske enote so prazne. Stavba Križevniška ulica 2 z ID št. 1728-294 stoji na zemljišču s parc.št. 135/5 k.o. 1728-Ljubljana mesto. V zemljiški knjigi je vpisana kot nedokončana etažna lastnina, zato predmetne nepremičnine niso vpisane kot posamezni deli v zemljiško knjigo, temveč so vpisane med nerazdeljeni deli stavbe z začasno ID oznako 1728-294-9999, pri čemer pa je lastninska pravica pri nerazdeljenih delih stavbe vknjižena v korist Mestne občine Ljubljana.

Za nepremičnine, ki so zasedene z najemniki in uporabniki, bo kupec z dnem podpisa kupoprodajne pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po veljavni pogodbi. Nepremičnine se prodajajo brez opreme, ki se nahajajo v posameznih enotah. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za predmetno nepremičnino energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.

Izklicna cena: 797.010,00 EUR (z besedo: sedemstosedemindevetdesettisočdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Ogled nepremičnin je možen dne 25.01.2017: - Križevniška ulica ob 11:00 uri

Razpisne datoteke