Javna dražba za prodajo nepremičnin

Zaključen: 20. 7. 2010 , odpiranje prijav: 20. 7. 2010

Datum objave: 18. 6. 2010
Rok za prijavo: 20. 7. 2010
Odpiranje prijav: 20. 7. 2010

Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. P02 v izmeri 62,74 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Gornji trg 7, Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan pri podvložku št. 98/10, k.o. Ljubljana mesto, kar v naravi predstavlja poslovni prostor, v katerem so en večji prostor, en manjši prostor in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja leži na parc. št. 38/2, k.o. Ljubljana mesto, z ID številko 223. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 10.E in mu pripada solastniški delež na skupnih delih, prostorih ter funkcionalnem zemljišču.

Razpisne datoteke