Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 10. 9. 2021 , odpiranje prijav: 16. 9. 2021

Datum objave: 16. 8. 2021
Rok za prijavo: 10. 9. 2021
Kraj in čas javne dražbe: : 16. 9. 2021 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, klub 11, ob 11:00 uri.

Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 126,40 m2 z ID oznako 1728-100-4 (1728 Ljubljana mesto, stavba 100, del 4) v prvem nadstropju stavbe na naslovu Mestni trg 18 v Ljubljani.

Izklicna vrednost: 442.400,00 EUR  (z besedo: štiristo dvainštirideset tisoč štiristo evrov 00/100). Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke