Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju MOL za leto 2022

Zaključen: 14. 1. 2022

Datum objave: 3. 1. 2022
Rok za preverbo podatkov: 14. 1. 2022

Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Ljubljana za leto 2022.

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko preverijo podatke v času uradnih ur od 3. 1. 2022 do vključno 14. 1. 2022, na način: po elektronski pošti glavna.pisarna@ljubljana.si, po telefonu številka 01 306 46 25 ali osebno po predhodni najavi po telefonu ob upoštevanju veljavnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Razpisne datoteke