Javno zbiranja ponudb za oddajo nepremičnine MOL

Zaključen: 29. 6. 2009 , odpiranje prijav: 29. 6. 2009

Datum objave: 19. 6. 2009
Rok za prijavo: 29. 6. 2009
Odpiranje prijav: 29. 6. 2009

Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina:
Stavbno zemljišče:

  • Parc.št. 837/2, parkirišče v izmeri 1.190 m2
    vpisano v vl. št. 1723 k.o. Šentvid nad Ljubljano, last Mestne občine Ljubljana, do celote.

Obrazci