Javno zbiranje ponudb za oddajo javnih zaklonišč za vadbo glasbenih skupin

Zaključen: 27. 11. 2009

Datum objave: 30. 10. 2009
Rok za prijavo: 27. 11. 2009

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB JE ODDAJA BIVALNIH DELOV NASLEDNJIH JAVNIH ZAKLONIŠČ:

 • Javno zaklonišče ob ROŽIČEVI ULICI, k.o. Zelena jama, parcela št. 1550.
  Bivalna enota v izmeri: 32.50m²
  Višina najemnine 4,82 EUR/m2
 • Javno zaklonišče ob ČRTOMIROVI ULICI – 2 enoti, k.o. Bežigrad, parcela št. 1721/2.
  Bivalni enoti, vsaka v izmeri 32.50m²
  Višina najemnine 4,82 EUR/m2
 • Javno zaklonišče ob LINHARTOVI ULICI 78, k.o. Bežigrad, parcela št. 1388/1.
  Bivalna enota v izmeri:32.50m²
  Višina najemnine 4,82 EUR/m2
 • Javno zaklonišče ob TRIGLAVSKI ULICI, k.o. Bežigrad, parcela št. 441/1.
  Bivalna enota v izmeri:32.50m²
  Višina najemnine 4,82 EUR/m2
 • Javno zaklonišče ob KLJUNOVI ULICI, k.o. Udmat, parcela št. 512/1.
  Bivalna enota v izmeri:32.50m²
  Višina najemnine 4,82 EUR/m2
 • Javno zaklonišče ob ŠTULARJEVI ULICI, k.o. Šentvid nad Ljubljano, parcela št. 386/1 in 385/1.
  Bivalna enota v izmeri:32.50m²
  Višina najemnine 4,82 EUR/m2

 

Obrazci

Razpisne datoteke