Javno zbiranje ponudb za oddajo paviljona gostinskega vrta - Špica

Zaključen: 10. 9. 2011

Datum objave: 12. 8. 2011
Rok za prijavo: 10. 9. 2011

Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:
Poslovni prostori:

 Paviljon gostinskega vrta- ŠPICA

Paviljon gostinskega vrta se oddaja za namen opravljanja gostinske dejavnosti z vlaganji najemnika v ureditev in dokončanje prostorov, skladno z načrtom projektne hiše ARHÉ, inženiring, consulting, zunanja trgovina, d.o.o.. Predmet najema je Paviljon gostinskega vrta na Špici, kot je podrobno opredeljeno v spodnjem odstavku, skupaj neto površine 161,47 m2. Paviljon gostinskega vrta je umeščen v segment parka z baliniščem, kot neposredni podaljšek tega elementa.

Skupna površina paviljona gostinskega vrta znaša 58,79 m2, v kar je všteto: prostor z gostinskim pultom ter retropultom površina 13,22 m2, skladišče oz. večnamenski prostor površina 9,83 m2, stopnišče ter servisni prostor površina 6,31 m2 in zgornja pohodna razgledna terasa površina 29,43 m2. Zunanje tlakovane nepokrite površine (ploščad pred paviljonom) na kateri je možnost senčenja s senčniki ali tendami površine cca. 70,00 m2, znaša 232,66 m2, ter balinišče v skupni izmeri 218,70 m2. Ob upoštevanju ustreznega faktorja pri posameznih površinah, znaša neto površina za izračun najemnine 161,47 m2.

Izhodiščna ocenjena najemnina za najem celotne ploščadi v skupni izmeri 161,47 m2 znaša 1.937,34 EUR/mesec.
 

Razpisne datoteke