Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 7. 5. 2018 , odpiranje prijav: 10. 5. 2018

Datum objave: 6. 4. 2018 ob 13:00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, v sejni sobi št. 401
Rok za prijavo: 7. 5. 2018
Odpiranje prijav: 10. 5. 2018

Nepremičnina na Miklošičevi cesti 28 in Tavčarjevi ulici 3 v Ljubljani.

Miklošičeva cesta 28
Nepremičnina na naslovu Miklošičeva cesta 28, Ljubljana, ki v naravi predstavlja polkletni lokal v izmeri 162,49 m2. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za gostinsko dejavnost.
Za poslovni prostor EI ni potrebna (334. Člen EZ-1).
PONUDBENA CENA - NAJEMNINA:
Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za poslovni prostor v skupni izmeri 162,49 m2 znaša 1.900,00 EUR mesečno. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najboljši program oz. najkvalitetnejšo ponudbo.

Tavčarjeva ulica 3
Nepremičnina na naslovu Tavčarjeva ulica 3, Ljubljana, ki v naravi predstavlja pritlični ulični lokal v izmeri 39,55 m2 ter kletni prostor v izmeri 32,42 m2. Skupna velikost poslovnega prostora znaša 71,79 m2.
Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost.
Energetska izkaznica: D (60-105 kWh/m2a)
PONUDBENA CENA - NAJEMNINA:
Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za poslovni prostor v skupni izmeri 71,79 m2 znaša 605,00 EUR mesečno. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najboljši program oz. najkvalitetnejšo ponudbo.

Razpisne datoteke