Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 8. 12. 2019 , odpiranje prijav: 11. 12. 2019

Datum objave: 15. 11. 2019
Rok za prijavo: 8. 12. 2019
Javno odpiranje ponudb, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, soba št. 401 ob 10. uri: 11. 12. 2019

Nepremičnina na naslovu Slovenska cesta 3, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 38,10 m2, z ID znakom 1721-288-913. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko in storitveno dejavnost.

Energetska izkaznica: E (105-150 kWh/m2a)

 

 

PONUDBENA CENA - NAJEMNINA:
Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za poslovni prostor v izmeri 38,10 m2 znaša 15,00 EUR/m2 oz. 571,05 EUR mesečno. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najboljši program oz. najkvalitetnejšo ponudbo.

Razpisne datoteke