Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 11. 2. 2022 , odpiranje prijav: 16. 2. 2022

Datum objave: 19. 1. 2022
Rok za prijavo: 11. 2. 2022
Odpiranje prijav: 16. 2. 2022 ob 14:00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, v sejni sobi št. 401

Nepremičnina na naslovu Vošnjakova ulica 4 v Ljubljani v skupni izmeri 302,80 m2, ki v naravi predstavlja pritlični lokal št. P01 v izmeri 266,7 m2 ter kletni skladiščni prostor št. K01 v izmeri 36,1 m2. Prostor se oddaja za pisarniško dejavnost/storitveno dejavnost/trgovino z neživili.

Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

PONUDBENA CENA - NAJEMNINA: Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za poslovni prostor v skupni izmeri 302,80 m2 znaša 4.542,00 EUR mesečno. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najboljši program oz. najkvalitetnejšo ponudbo.

Razpisne datoteke