Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 28. 4. 2023 , odpiranje prijav: 10. 5. 2023

Datum objave: 3. 4. 2023
Rok za prijavo: 28. 4. 2023
Odpiranje prijav: 10. 5. 2023 ob 14:00, na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, v sejni sobi št. 401

ČS GOLOVEC – gostinski lokal - Poslovni prostor – gostinski lokal se nahaja v stavbi ČS Golovec v Ljubljani in v naravi predstavlja gostinski lokal v izmeri 98,24 m2 in zunanja terasa v velikosti 24,33 m2, kar skupaj znaša 122,57 m2. Prostor se oddaja za gostinsko dejavnost.

Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za poslovni prostor- gostinski lokal v skupni izmeri 122,57 m2 znaša 1.470,84 EUR mesečno oz. 12,00 EUR/m2. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najboljši program oz. najkvalitetnejšo ponudbo.

Razpisne datoteke