Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 24. 9. 2016 , odpiranje prijav: 28. 9. 2016

Datum objave: 8. 9. 2016
Rok za prijavo: 24. 9. 2016
Odpiranje prijav: 28. 9. 2016 ob 13.00 uri, Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401.

Podhod pod Vilharjevo cesto – Bežigrajska vrata (gostinski lokal),
Podhod pod Vilharjevo cesto – Bežigrajska vrata - prostor št. 2,
Podhod pod Vilharjevo cesto – Bežigrajska vrata - prostor št. 5,
Mestni trg 17,
Breg 2,
Trubarjeva cesta 7.

Predmet oddaje v najem in opis predmeta, ki se oddaja v najem:

 1. PODHOD POD VILHARJEVO CESTO – Bežigrajska vrata (GOSTINSKI LOKAL)
  Nepremičnina se nahaja v novem delu podhoda pod Vilharjevo cesto Ljubljana, ki v naravi predstavlja gostinski lokal v 3. podaljšani gradbeni fazi v izmeri 100,00 m2 in zunanje površine (arkade) v izmeri 34,18 m2. Stroške dokončanja gostinskega lokala in pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za obratovanje gredo v breme najemnika brez možnosti povrnitev vlaganj.
 2. PODHOD POD VILHARJEVO CESTO – Bežigrajska vrata - PROSTOR ŠT. 2
  Nepremičnina na naslovu Podhod pod Vilharjevo cesto, Ljubljana, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v podhodu št. 2 v izmeri 29,29 m2.
 3. PODHOD POD VILHARJEVO CESTO – Bežigrajska vrata - PROSTOR ŠT. 5
  Nepremičnina na naslovu Podhod pod Vilharjevo cesto, Ljubljana, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v podhodu št. 5 v izmeri 30,44 m2.
 4. MESTNI TRG 17
  Nepremičnina na naslovu Mestni trg 17, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 27,01 m2. PONUDBENA CENA - NAJEMNINA:
 5. BREG 2
  Nepremičnina na naslovu Breg 2, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 63,80 m2.
 6. TRUBARJEVA CESTA 7
  Nepremičnina na naslovu Trubarjeva cesta 7, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 62,30 m2.

Razpisne datoteke