Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem in prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 18. 2. 2008 , odpiranje prijav: 18. 2. 2008 , objava rezultatov: 29. 2. 2008

Datum objave: 7. 2. 2008
Rok za prijavo: 18. 2. 2008
Odpiranje prijav: 18. 2. 2008
Rezultati razpisa: 29. 2. 2008

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007 (Uradni list RS, št. 29/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2007, javno zbiranje ponudb.

Obrazci