Javno zbiranje ponudb za oddajo vrtičkov v zakup

Zaključen: 26. 4. 2014

Datum objave: 11. 4. 2014
Rok za prijavo: 26. 4. 2014

Mestna občina Ljubljana razpisuje oddajo vrtičkov v zakup na lokaciji parc. št. 1251/1 k.o. 1734- Ježica – 77 vrtičkov.

Obrazci