Javno zbiranje ponudb za oddajo zemljišča v najem

Zaključen: 6. 7. 2015 , odpiranje prijav: 9. 7. 2015

Datum objave: 19. 6. 2015
Rok za prijavo: 6. 7. 2015
Odpiranje prijav: 9. 7. 2015 ob 13:00 uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15.

Pozidano stavbno zemljišče: - parc.št. 245/13, k. o. Karlovško predmestje, v izmeri 1.352 m2, ID znak: 1695-245/13-0.

Predmet oddaje v najem in opis predmeta, ki se oddaja v najem:

Pozidano stavbno zemljišče: - parc.št. 245/13, k. o. Karlovško predmestje, v izmeri 1.352 m2, ID znak: 1695-245/13-0.
Zemljišče se nahaja ob severovzhodni stranici objekta nakupovalni center Rudnik na naslovu Jurčkova cesta 224, v nakupovalnem središču Rudnik na južnem delu Ljubljane. Nasproti predmetnega zemljišča se na drugi strani ceste nahaja trgovski center E. Leclerc Ljubljana. V naravi predstavlja zemljišče podolgovato pretežno pravokotno asfaltirano in komunalno urejeno parkirišče dolžine cca 115 m in širine cca 12 m2. Celotna površina zemljišča je asfaltirana, uvoz je na južnem delu zemljišča, približno po sredini zemljišča poteka dovozna cesta, levo in desno od ceste pa se nahaja 35 parkirnih prostorov za osebna vozila, 4 parkirni prostori za invalide in 3 pokriti parkirni prostori – skupaj 42 parkirnih mest. Med posameznimi parkirnimi prostori ob objektu Jurčkova cesta 224, so tudi dohodi do posameznih trgovin nakupovalnega centra – trgovina Takko in Tedi diskontni center.

Zemljišče, ki je predmet oddaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11 – popr. in 43/11 ZKZ-C, 53/12-obvezna razlaga, 9/13, 23/13-popr. in 72/13-DPN) nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) RN-409, z namembnostjo BD-površine drugih območij.

IZHODIŠČNA CENA - NAJEMNINA

Izhodiščna cena – najemnina za zemljišče v izmeri 1.352 m2 znaša 2.704,00 EUR mesečno brez DDV. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujenega zemljišča, vendar najmanj v višini izhodiščne cene.

Razpisne datoteke