Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 21. 6. 2010 , odpiranje prijav: 24. 6. 2010

Datum objave: 11. 6. 2010
Rok za prijavo: 21. 6. 2010
Odpiranje prijav: 24. 6. 2010

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

 • Nezazidano stavbno zemljišče:
  parc.št. 785/1 travnik v izmeri 548 m²,
  parc.št. 785/2 travnik v izmeri 292 m² in
  parc.št. 785/3 travnik v izmeri 115 m², vse vpisane v zk vl.št. 1215 ter
  parc.št. 781/1 travnik v izmeri 144 m²,
  parc.št. 782/1 travnik v izmeri 1107 m², gospodarsko poslopje 47 m² in
  parc.št. 783/1 njiva v izmeri 175 m², vse vpisane v zk vl. št. 6, skupaj 2.428 m², vse k.o. Moste
  Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja MM 5/1 Toplarna, funkcionalna enota: F7, v površinah za mestne javne službe in servise .
  Območje urejanja MM 5/1 Toplarna, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z
  določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MM5/1
  Toplarna.
  Zemljišče je obremenjeno z vrtički ter s peš potjo, ki služi povezavi med Zaloško cesto
  in Toplarniško ulico - breme odstranitve vrtičkov ter prestavitev pešpoti, skladno z navodili Oddelka za urbanizem in Oddelka za gospodarske javne službe in promet Mestne občine Ljubljana, prevzema kupec.
   

Razpisne datoteke