Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 10. 12. 2011 , odpiranje prijav: 13. 12. 2011

Datum objave: 25. 11. 2011
Rok za prijavo: 10. 12. 2011
Odpiranje prijav: 13. 12. 2011

Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1096/2 njiva v izmeri 81 m2 k.o. Črnuče.
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 2389/24 pašnik v izmeri 613 m2 k.o Stožice.
Nezazidano stavbno zemljišče, več parcel vse k.o. Karlovško predmestje, skupaj 3.152 m².

Predmet javnega zbiranja ponudb

 • Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1096/2 njiva v izmeri 81 m2 k.o. Črnuče. Zemljišče se nahaja v območju urejanja ČR-165 Črnuče, kjer je predvidena namenska raba zemljišča SSsv – splošne večstanovanjske površine.
   
 • Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 2389/24 pašnik v izmeri 613 m2 k.o Stožice. Zemljišče se nahaja v območju urejanja BE-390 Bežigrad, kjer je predvidena namenska raba zemljišča SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
   
 • Nezazidano stavbno zemljišče:
  • parc. št. 384/8 njiva v izmeri 609 m²,
  • parc. št. 384/74 travnik v izmeri 97 m²,
  • parc. št. 384/75 travnik v izmeri 198 m²,
  • parc. št. 384/76 travnik v izmeri 199 m²,
  • parc. št. 384/77 travnik v izmeri 57 m²,
  • parc. št. 384/78 travnik v izmeri 69 m²,
  • parc. št. 384/79 travnik v izmeri 234 m²,
  • parc. št. 384/80 travnik v izmeri 246 m²,
  • parc. št. 384/81 travnik v izmeri 81 m²,
  • parc. št. 384/82 travnik v izmeri 70 m²,
  • parc. št. 384/83 travnik v izmeri 230 m²,
  • parc. št. 384/84 travnik v izmeri 246 m²,
  • parc. št. 384/85 travnik v izmeri 88 m²,
  • parc. št. 384/86 travnik v izmeri 70 m²,
  • parc. št. 384/87 travnik v izmeri 226 m²,
  • parc. št. 384/88 travnik v izmeri 246 m²,
  • parc. št. 384/89 travnik v izmeri 96 m²,
  • parc. št. 384/90 travnik v izmeri 82 m²,
  • parc. št. 384/149 travnik v izmeri 48 m²,
  • parc. št. 384/150 travnik v izmeri 14 m², vse k.o. Karlovško predmestje, skupaj 3.152 m².
  Zemljišča se nahajajo v območju urejanja RN-408 Rudnik, kjer je predvidena namenska raba zemljišča SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Razpisne datoteke