Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 4. 4. 2008 , odpiranje prijav: 4. 4. 2008

Datum objave: 21. 3. 2008
Rok za prijavo: 4. 4. 2008
Odpiranje prijav: 4. 4. 2008

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2008 javno zbiranje ponudb.

Obrazci