Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 17. 3. 2012 , odpiranje prijav: 20. 3. 2012

Datum objave: 24. 2. 2012
Rok za prijavo: 17. 3. 2012
Odpiranje prijav: 20. 3. 2012

poslovni prostor št. 5 v skupni izmeri 85,84 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Tbilisijska ulica 85 v Ljubljani,
parkirna mesta, ki se nahajajo v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana.

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA

 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. 5 v skupni izmeri 85,84 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Tbilisijska ulica 85 v Ljubljani z ID oznako št. 1722-1248-5 v k.o. 1722-Trnovsko predmestje in v naravi predstavlja vetrolov, dva servisna prostora, tri pisarne, hodnik, čajno kuhinjo in sanitarije. Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno pogodbeno najemno razmerje za nedoločen čas. Lastnina na skupnih delih stavbe v 1. nadstropju ni pravilno določena in jo bo potrebno urediti z dejanskim stanjem, kar pa ne vpliva na predmet nakupa. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.

  Izhodiščna cena: 86.000,00 EUR (z besedo: šestinosemdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
   
 • Predmet prodaje so parkirna mesta, ki se nahajajo v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana:
  - parkirno mesto št. 262 v izmeri 13,05 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-560, k.o. 2636-Bežigrad, z izhodiščno ceno: 11.800,00 EUR (z besedo: enajsttisočosemsto evrov 00/100)
  - parkirno mesto št. 263 v izmeri 14,98 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-561, k.o. 2636-Bežigrad z izhodiščno ceno: 13.500,00 EUR (z besedo: trinajsttisočpetsto evrov 00/100)
  - parkirno mesto št. 264 v izmeri 16,55 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-562, k.o. 2636-Bežigrad z izhodiščno ceno: 15.000,00 EUR (z besedo: petnajsttisoč evrov 00/100)
  - parkirno mesto št. 265 v izmeri 18,06 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-563, k.o. 2636-Bežigrad z izhodiščno ceno: 16.300,00 EUR (z besedo: šetnajsttisočtristo evrov 00/100)
  - parkirno mesto št. 266 v izmeri 16,42 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-564, k.o. 2636-Bežigrad z izhodiščno ceno: 14.800,00 EUR (z besedo: štirinajsttisočosemsto evrov 00/100)

Predmetne nepremičnine so vključene v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Parkirna mesta so prazna in prosta bremen. Navedene cene ne vključujejo davka na promet nepremičnin.
 

Razpisne datoteke