Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 8. 10. 2012

Datum objave: 21. 9. 2012
Rok za prijavo: 8. 10. 2012

Predmet prodaje so parkirna mesta, ki se nahajajo v Župančičevi jami na naslovu Neubergerjeva ulica/Štihovi ulici 7/19 v Ljubljani in
parkirna mesta, ki se nahajajo v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica).

Predmet javnega zbiranja ponudb:

Predmet prodaje so parkirna mesta, ki se nahajajo v Župančičevi jami na naslovu Neubergerjeva ulica/Štihovi ulici 7/19 v Ljubljani.
 

Predmet prodaje so parkirna mesta, ki se nahajajo v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica).

Razpisne datoteke