Javno zbiranje ponudb za prodajo parkirnih mest, Parkirna hiša Kozolec II, Dvorakova 3, Ljubljana

Zaključen: 23. 2. 2018

Datum objave: 1. 2. 2018
Rok za prijavo: 23. 2. 2018

OPIS PARKIRNEGA MESTA:

Posamezno parkirno mesto se nahaja v tretji kleti parkirne hiše Kozolec II v Ljubljani, Dvorakova ulica 3, Ljubljana.
Posamezno parkirno mesto je označeno s številko parkirnega mesta in ID znakom parkirnega mesta. Parkirna mesta so v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Za predmetno nepremičnino poteka postopek vpisa v kataster stavb in vzpostavitev etažne lastnine na predmetni stavbi. Vzpostavitev etažne lastnine na predmetni stavbi še ni dokončno urejena. Vpis lastninske pravice na posameznem parkirnem mestu je dopusten.

Razpisne datoteke