Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Zaključen: 29. 9. 2021

Datum objave: 9. 9. 2021
Rok za sprejem ponudb: 29. 9. 2021

Predmet neposredne menjalne pogodbe so nepremičnine:
- zemljišče v lasti Mestne občine Ljubljana, s parc. št. 2108/4, k. o. 1725 – Ajdovščina, v izmeri 211 m2, ID znak: parcela 1725 2108/4 in
- zemljišča v lasti Športnega društva Narodni dom Ljubljana, s parc. št. 2108/6 v izmeri 151 m2, k. o. Ajdovščina, ID znak: parcela 1725 2108/6 in s parc. št. 2108/7 v izmeri 61 m2, k. o. 1725 – Ajdovščina, ID znak: parcela 1725 2108/7.

Razpisne datoteke