Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 2. 2018

Datum objave: 9. 2. 2018
Rok za prijavo: 24. 2. 2018

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 2280 k.o. Vič ter parc. št. 1122/7, 1722/3, 1122/9, 1122/11 k.o. Trnovsko predmestje.

Razpisne datoteke