Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 2. 2018

Datum objave: 9. 2. 2018
Rok za prijavo: 24. 2. 2018

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 119/2 in 2268/1, k.o. 1696 – Rudnik.

Razpisne datoteke