Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 3. 2018

Datum objave: 15. 2. 2018
Rok za prijavo: 2. 3. 2018

za prodajo nepremičnin:
- nepozidani stavbni zemljišči s parc. št. 1394/6, v izmeri 87 m2, ID znak: 1753 1394/6 in parc.št. 1394/2, v izmeri 168 m2, ID znak: 1753 1394/2, obe k. o. Vižmarje.

Cena nepremičnin je v skupni vrednosti 20.400,00 EUR brez 2 % DPN.

Razpisne datoteke